concurso

VI Concurso de Fotografía “Paisaxes de Boqueixón

O concello de Boqueixón convoca a 6ª edición do Concurso de Fotografía “Paisaxes de Boqueixón, coa finalidade de fomentar a creatividade e dar a coñecer ao público en xeral a diversidade e riqueza histórica, cultural, etnográfica e paisaxística do concello.

O concello de Boqueixón convoca a 6ª edición do Concurso de Fotografía “Paisaxes de Boqueixón”, coa finalidade de fomentar a creatividade e dar a coñecer ao público en xeral a diversidade e riqueza histórica, cultural, etnográfica e paisaxística do concello.

Bases:

1. Participantes e número de fotografías

Poderá participar no concurso toda persoa física que o desexe e cumpra as presentes bases. Cada participante poderá presentar ata un máximo de tres fotografías.

2. Temática

As fotografías versarán sobre aspectos que reflicten a riqueza histórica, cultural, etnográfica e paisaxística do noso concello, debendo estar tomadas, polo tanto, dentro do termo municipal de Boqueixón.

3. Premios

Entre as fotografías presentadas seleccionaranse doce, e destas, elixiranse as tres gañadoras do concurso. Os premios entregaranse en forma de vale a empregar en calquera establecemento de Boqueixón:

  • Primeiro premio: VALE DE 200 €
  • Segundo premio: VALE DE 100 €
  • Terceiro premio: VALE DE 50 €

As doce fotografías seleccionadas serán publicadas no calendario do 2019 que edita o concello.

4. Inscrición e participación

  • 1. A inscrición será online en www.boqueixon.com: cada participante deberá cumprimentar e asinar a folla de inscrición e enviar as fotografías en formato .JPG nun arquivo que leve o nome do título da fotografía, cunha resolución mínima de 2000×1500 px.
  • 2. O prazo de presentación dos traballos remata o 2 de novembro de 2018.
  • 3. Todas as fotografías que tomen parte neste concurso serán susceptibles de ser empregadas na promoción turística do concello de Boqueixón e pasarán a formar parte do seu arquivo fotográfico.

5. Xurado, fallo e entrega de premios

Un xurado determinado polo concello de Boqueixón revisará as fotografías e fará público o seu fallo o día 21 de novembro, a través do taboleiro de anuncios do concello, en www.boqueixon.com e individualmente aos doce autores/-as seleccionados e aos tres premiados/-as. Este fallo será inapelable. Os premios recolleranse na casa do concello na última semana do mes de novembro.

6. Dereitos sobre as fotografías

O concello de Boqueixón resérvase o dereito para reproducir en soportes informativos e promocionais propios e expoñer de maneira libre calquera das imaxes. En ningún caso cederanse devanditos dereitos a terceiros, salvo autorización expresa do autor/a. Os organizadores comprométense, pola súa banda, a indicar o nome do autor/a cada vez que a súa imaxe sexa reproducida. Ao aceptar participar no concurso, os autores/ as das fotografías garanten que son creadores e propietarios do traballo que presentan e que non renunciaron a ningún dereito moral ou legal sobre as súas fotografías, e responsabilízanse totalmente de que non existan dereitos de terceiros nas obras presentadas, así como toda posible reclamación por dereitos de imaxe.

7. Protección de datos

Os/-as participantes neste concurso só prestan o seu consentimento para o uso dos seus datos persoais a efectos de coñecemento da súa participación e contacto, sen que se poida facer outro uso deles que o sinalado.

8. Aceptación das bases

A organización reservase a facultade de resolver calquera continxencia non prevista nas bases. A concorrencia a este concurso implica a aceptación das presentes bases.

Máis información no Servizo de Arquivo e Biblioteca de Boqueixón (teléfono: 981.513.061) e na web do concello.

ConcursoFotografiaBoqueixon

INSCRICIÓN VI CONCURSO DE FOTOGRAFÍA “Paisaxes de Boqueixón”

Os campos con * asterisco son obligatorios. Lembra tamén que só podes enviar fotografías no formato JPG (o máis habitual en cámaras e móviles), ¡Sorte no concurso!

Paso 1 de 4 - Datos Persoais

0%
  • Datos Persoais

Concello de Boqueixón.Política de privacidade. Política de Cookies. Ferramentas de privacidade