Urbanismo

Persoal:

Técnico aux. de urbanismo: Juan Freiría
Arquitecta: M.ªCarmen Novoa

Horario de atención:

Oficina:

luns a venres de 9:00 a 14:0 h.

Arquitecta: (previa cita)

Xoves de 9:30 a 14:00 h.

Contactar:

Oficina: 981 513061/513052

Arquitecta: 618 654 225

juan.freiria@boqueixon.es , asistenciatecnica@estudiotg.es

Servizos que se prestan:

  • Licenzas e información urbanística (PXOM – Lei do Solo)
  • Comunicacións previas de obras menores e actividades
  • Tramitación de comunicacións previas de obras menores
  • Tramitación de Licenzas de actividades comerciais/ industriais
  • Tramitacións de comunicación previa de actividades
  • Punto de información catastral (PIC)
  • Asesoramento para a tramitación de expedientes de modificacións catastrais
  • Información catastral

Concello de Boqueixón. Teléfono 981 513061 | Condicións de uso e Política de privacidade

Uso de cookies

Informámoslle de que esta web usa cookies. Faga click na nosa política de cookies, para máis información.

ACEPTAR
Aviso de cookies