Servizos Xerais

Persoal:

Secretaría – Interventora: Elena Suárez

Administrativa de secretaría: Adela Lamela

Administrativo de intervención: Anselmo Caeiro

Horario de atención:

Oficinas: Luns a venres

9:00 a 14:00 h.

Rexistro: : Luns a venres

9:00 a 14:00 h.

Contactar:

981 513052
intervencion@boqueixon.com contratacion@boqueixon.com teresa.castro@boqueixon.es

A Secretaría Xeral desenvolve as seguintes funcións:

  • A función de fe pública respecto das sesións e actos dos órganos do Concello
  • O asesoramento legal preceptivo
  • A coordinación das tarefas burocráticas que desenvolven os distintos servizos municipais nos aspectos xurídico-administrativos

Intervención e Tesourería encárganse da fiscalización económica, orzamentaria e financeira, o desenvolvemento da contabilidade municipal referida ao orzamento municipal, o control da recadación municipal, o manexo e custodia de fondos e avais e control e realización de todo tipo de pagos, así como a atención a provedores.

Dependen ademáis deste servizo:

  • Padrón de habitantes
  • Impostos municipais (colaboración coa Deputación)
  • Contratación
  • Rexistro Xeral

Concello de Boqueixón. Teléfono 981 513061 | Condicións de uso e Política de privacidade

Uso de cookies

Informámoslle de que esta web usa cookies. Faga click na nosa política de cookies, para máis información.

ACEPTAR
Aviso de cookies