Servizos Sociais

Persoal:

Traballadora social: Ana Anta

Educadora familiar: María Pereira

Auxiliar administrativa: Teresa Castro

Horario de atención:

Traballadora social e  Educadora familiar:

luns, mércores e venres con cita previa, de 8:00 a 15:00 h.

Outras consultas de carácter administrativo:

de luns  a venres de 8:00 a 15:00 h.
Contactar:
981 513106

ana.anta@boqueixon.es , mariajose.pereira@boqueixon.es , teresa.castro@boqueixon.es

Obxecto:

Servizo de carácter local, aberto e polivalente que promove o desenvolvemento de intervencións de carácter preventivo, de atención integral a persoas e familias e de incorporación social e laboral.

Programas e servizos básicos:

  • Programa de valoración, orientación e información
  • Servizo de axuda no fogar (dependencia e libre concorrencia)
  • Servizo de educación e apoio familiar
  • Programa básico de inserción social
  • Programa de fomento da cooperación e solidariedade social

Programas específicos de carácter municipal:

  • CoidarNos: Programa de apoio a persoas coidadoras de familiares en situación de dependencia
  • Programa de prevención da dependencia
  • Programa de apoio educativo

Concello de Boqueixón.Política de privacidade. Política de Cookies. Ferramentas de privacidade