Información, Orientación e Prospección de Emprego

Persoal:

Orientadora laboral: Mª Carmen Pereiro Casal

Horario de atención:
luns, martes, xoves de 8:00 a 15:00 h.
Contactar:
981 513061

orientacionlaboral@boqueixon.com

Atencións destinadas a: Demandantes de emprego

Servizos que se prestan:

  • Información, motivación e asesoramento para a busca de emprego e a mellora da empregabilidade
  • Información e asesoramento para a posta en práctica de iniciativas empresariais
  • Realización de itinerarios personalizados de inserción profesional

Concello de Boqueixón.Política de privacidade. Política de Cookies. Ferramentas de privacidade