Arquivo

Persoal:

Arquiveira: Beatriz Díaz

Horario de atención:
luns a venres de 8:00 a 15:00 h.
Contactar:
981513061

ana.diaz@boqueixon.es

A Biblioteca é unha institución de carácter público e gratuíto que depende do Concello de Boqueixón e está integrada na Rede de Bibliotecas de Galicia. O seu obxectivo primordial é facilitar o acceso á información nos seus diferentes soportes, cubrindo os campos da formación, ocio, cultura e información os usuarios.

Servizos que se prestan:

  • Información e asesoramento sobre a utilización dos fondos documentais
  • Atención de consultas de forma presencial, por teléfono, fax, correo postal e electrónico
  • Reprodución de fondos documentais
  • Actividades de difusión
  • Proxectos de dixitalización de documentos
  • Publicacións sobre documentos do arquivo

Concello de Boqueixón.Política de privacidade. Política de Cookies. Ferramentas de privacidade