O Pleno

Partido Popular de Galicia

 • Manuel Fernández Munín
 • María del Carmen Botana Cebeiro
 • Antonio González Barral
 • Ana MaríaSeijo Mosquera
 • Jesús Sanjuás Mera
 • Jesús José Santasmarinas Devesa
 • Alejandro Bermúdez Devesa
 • Ana Isabel Alonso Taboada

Agrupación Veciños de Boqueixón

 • Xabier Canabal Fernández
 • Perfecto Barcala Mosquera
 • María del Carmen Soutullo Carolo

As sesións plenarias terán lugar os segundos mércores dos meses de xaneiro, marzo, maio, xullo, setembro e novembro ás 20.30 horas.

No caso de coincidir en día festivo, a sesión plenaria ordinaria terá lugar o mércores hábil seguinte do mesmo mes ás 20.30 horas.

O Pleno formado polo Alcalde e os Concelleiros, é o órgano de máxima representación política dos cidadáns no Goberno Municipal. Entre as súas funcións atópanse:

 • O control e a fiscalización dos órganos de goberno. Os acordos relativos á participación en organizacións supramunicipais; alteración do termo municipal; creación de órganos desconcentrados; alteración da capitalidade do municipio e o cambio de nome deste ou daquelas entidades e a adopción ou modificación da súa bandeira, insignia ou escudo.
 • A aprobación inicial do plan xeral e a aprobación que poña fin á tramitación municipal dos plans e demais instrumentos de ordenación previstos na lexislación urbanística, así como os convenios que teñan por obxecto a alteración de calquera dos devanditos instrumentos.
 • A aprobación do regulamento orgánico e das ordenanzas.
 • A determinación dos recursos propios de carácter tributario; a aprobación e modificación dos orzamentos, e a disposición de gastos en materia da súa competencia e a aprobación das contas; todo iso de acordo co disposto na Lei Reguladora das Facendas Locais.
 • A aprobación das formas de xestión dos servizos e dos expedientes de municipalización.
 • A aceptación da delegación de competencias feita por outras Administracións públicas.
 • A formulación de conflitos de competencias a outras entidades locais e demais Administracións públicas.
 • A aprobación do persoal de persoal e da relación de postos de traballo, a fixación da contía das retribucións complementarias fixas e periódicas dos funcionarios e o número e réxime do persoal eventual.
 • O exercicio de accións xudiciais e administrativas e a defensa da corporación en materias de competencia plenaria.

Uso de cookies

Informámoslle de que esta web usa cookies. Faga click na nosa política de cookies, para máis información.

ACEPTAR
Aviso de cookies