O Pleno

Partido Popular de Galicia

 • Manuel Fernández Munín
 • María del Carmen Botana Cebeiro
 • Antonio González Barral
 • Ana MaríaSeijo Mosquera
 • Jesús Sanjuás Mera
 • Jesús José Santasmarinas Devesa
 • Alejandro Bermúdez Devesa
 • Ana Isabel Alonso Taboada

Agrupación Veciños de Boqueixón

 • Xabier Canabal Fernández
 • María del Carmen Soutullo Carolo
 • Ivan Eirís Castro

As sesións plenarias terán lugar os segundos mércores dos meses de xaneiro, marzo, maio, xullo, setembro e novembro ás 20.30 horas.

No caso de coincidir en día festivo, a sesión plenaria ordinaria terá lugar o mércores hábil seguinte do mesmo mes ás 20.30 horas.

O Pleno formado polo Alcalde e os Concelleiros, é o órgano de máxima representación política dos cidadáns no Goberno Municipal. Entre as súas funcións atópanse:

 • O control e a fiscalización dos órganos de goberno. Os acordos relativos á participación en organizacións supramunicipais; alteración do termo municipal; creación de órganos desconcentrados; alteración da capitalidade do municipio e o cambio de nome deste ou daquelas entidades e a adopción ou modificación da súa bandeira, insignia ou escudo.
 • A aprobación inicial do plan xeral e a aprobación que poña fin á tramitación municipal dos plans e demais instrumentos de ordenación previstos na lexislación urbanística, así como os convenios que teñan por obxecto a alteración de calquera dos devanditos instrumentos.
 • A aprobación do regulamento orgánico e das ordenanzas.
 • A determinación dos recursos propios de carácter tributario; a aprobación e modificación dos orzamentos, e a disposición de gastos en materia da súa competencia e a aprobación das contas; todo iso de acordo co disposto na Lei Reguladora das Facendas Locais.
 • A aprobación das formas de xestión dos servizos e dos expedientes de municipalización.
 • A aceptación da delegación de competencias feita por outras Administracións públicas.
 • A formulación de conflitos de competencias a outras entidades locais e demais Administracións públicas.
 • A aprobación do persoal de persoal e da relación de postos de traballo, a fixación da contía das retribucións complementarias fixas e periódicas dos funcionarios e o número e réxime do persoal eventual.
 • O exercicio de accións xudiciais e administrativas e a defensa da corporación en materias de competencia plenaria.

Concello de Boqueixón.Política de privacidade. Política de Cookies. Ferramentas de privacidade