Estadísticas

Partido Goberno: PPdeG
Superficie: 72,90km²
Habitantes: 4.291
Idade media: 45,6 anos

Nota: Todos os datos estadísticos proceden da Axencia Tributaria.

Estadísticas de emprego a Decembro de 2016

Afiliados á S.S. Datos de Decembro do 2016.

Decembro 2016 Total
Afiliados
Variacion
Mensual Anual
Absoluta
Relativa Absoluta Relativa
Total
1265 +1 0.08 % +29 2.35 %
REXIMEN:
XERAL
718 +2 0.28 % +37 5.43 %
AUTONOMOS
484 -1 -0.21 % -10 -2.02 %
AGRARIO
25 0 0 % +2 8.70 %
HOGAR
29 0 0 % -4 -12.12 %
MAR
9 0 0 % +4 80.00 %
CARBON
0 0 0 % 0 0 %

Paro. Datos de Decembro do 2016.

Decembro 2016 Total
Parados
Variacion
Mensual Anual
Absoluta
Relativa Absoluta Relativa
Total
216 +12 5.88 % -29 -11.84 %
HOMES
102 +13 14.61 % -17 -14.29 %
MULLERES
114 -1 -0.87 % -12 -9.52 %
MENORES DE 25 ANOS:
7 -2 -22.22 % -3 -30.00 %
HOMES
4 0 0 % -4 -50.00 %
MULLERES
3 -2 -40.00 % +1 50.00 %
ENTRE 25 E 44 ANOS
109 +9 9.00 % -17 -13.49 %
HOMES
48 +6 14.29 % -7 -12.73 %
MULLERES
61 +3 5.17 % -10 -14.08 %
MAIORES DE 45 ANOS
100 +5 5.26 % -9 -8.26 %
HOMES
50 +7 16.28 % -6 -10.71 %
MULLERES
50 -2 -3.85 % -3 -5.66 %
SECTOR:
AGRICULTURA
6 +1 20.00 % -3 -33.33 %
INDUSTRIA
30 -1 -3.23 % -1 -3.23 %
CONSTRUCCIÓN
20 -1 -4.76 % -12 -37.50 %
SERVIZOS
148 +11 8.03 % -7 -4.52 %
SIN EMPREGO ANTERIOR
12 +2 20.00 % -6 -33.33 %

Boqueixón – Evolución da poboación dende 1998 hasta 2016

Boqueixón – Habitantes por países exceptuando España

Habitantes según País de Nacemento
Pais 2016 Dif (2015)
Francia 28 1
Italia 6 0
Polonia 1 0
Portugal 12 -1
Reino Unido 12 0
Alemania 7 -2
Rumanía 2 -1
Ucrania 2 1
Marruecos 6 0
Nigeria 1 0
Cuba 7 2
Argentina 15 2
Brasil 8 0
Colombia 3 0
Ecuador 1 0
Paraguay 1 0
Perú 1 1
Uruguay 5 0
Venezuela 16 1
China 3 -1
Otros 30 2

Boqueixón – Poboación por sexo e idade

Ano 2016
Edad Homes Mulleres Total
0-5 78 81 159
5-10 81 97 178
10-15 79 69 148
15-20 78 68 146
20-25 123 92 215
25-30 121 115 236
30-35 150 147 297
35-40 143 158 301
40-45 185 156 341
45-50 144 175 319
50-55 186 143 329
55-60 152 151 303
60-65 140 146 286
65-70 113 131 244
70-75 118 106 224
75-80 74 109 183
80-85 90 119 209
85- 58 115 173
Total 2.113 2.178 4.291

Boqueixón – Evolución dos presupostos do concello

Evolucion dos presupostos de Boqueixón 1985-2016
Ano Total Ingresos % Total Gastos %
2016 3.128.195,78 € 12.77% 3.128.195,78 € 12.77%
2015 2.773.846,04 € -9.01% 2.773.846,04 € -9.01%
2014 3.048.625,67 € 8.17% 3.048.625,67 € 5.03%
2013 2.818.246,89 € 2.39% 2.902.485,82 € 5.88%
2012 2.752.437,73 € -22.37% 2.741.226,92 € -22.63%
2011 3.545.704,21 € -16.44% 3.543.071,24 € -12.99%
2010 4.243.483,07 € -15.77% 4.072.053,92 € -19.13%
2009 5.038.163,84 € 12.72% 5.035.557,91 € 12.05%
2008 4.469.549,41 € 22.80% 4.493.854,70 € 21.09%
2007 3.639.796,60 € 2.25% 3.711.035,10 € 4.25%
2006 3.559.720,43 € 40.65% 3.559.720,43 € 40.65%
2005 2.530.940,94 € 5.97% 2.530.940,94 € 5.97%
2004 2.388.445,97 € 34.40% 2.388.445,97 € 35.56%
2003 1.777.057,03 € 7.21% 1.761.852,77 € 7.87%
2002 1.657.598,69 € -12.70% 1.633.334,34 € -13.98%
2001 1.898.735,72 € 2.87% 1.898.735,73 € 2.87%
2000 1.845.836,77 € 29.78% 1.845.836,76 € 29.78%
1998 1.422.301,75 € 14.21% 1.422.301,74 € 14.21%
1997 1.245.370,83 € 59.77% 1.245.370,85 € 59.77%
1996 779.462,21 € 7.44% 779.462,21 € 7.44%
1995 725.486,28 € -2.96% 725.486,29 € -2.96%
1994 747.610,04 € -11.73% 747.610,05 € -11.73%
1993 846.986,08 € 35.04% 846.986,07 € 35.04%
1992 627.207,67 € 83.40% 627.207,66 € 83.40%
1991 341.986,54 € 1.04% 341.986,54 € 1.04%
1990 338.479,91 € 14.37% 338.479,91 € 14.37%
1989 295.961,80 € 8.79% 295.961,79 € 8.79%
1988 272.042,73 € 26.89% 272.042,71 € 26.89%
1987 214.386,96 € 13.20% 214.386,97 € 13.20%
1986 189.390,93 € 0.24% 189.390,94 € 0.24%
1985 188.946,20 € 188.946,19 €

Boqueixón – Impostos sobre vehículos de tracción mecánica

Lenda:

CF: Cabalos Fiscais.

CU: Carga Util.

Turismos
Ano Hasta 8 CF % Hasta 11,99 CF % Hasta 15,99 CF % Hasta 19,99 CF % Mais de 20 CF %
2016 18.93 0.00% 51.12 0.00% 107.91 0.00% 134.42 0.00% 168 0.00%
2015 18.93 0.00% 51.12 0.00% 107.91 0.00% 134.42 0.00% 168 0.00%
2014 18.93 0.00% 51.12 0.00% 107.91 0.00% 134.42 0.00% 168 0.00%
2013 18.93 0.00% 51.12 0.00% 107.91 0.00% 134.42 0.00% 168 0.00%
2012 18.93 36.38% 51.12 36.36% 107.91 36.35% 134.42 36.37% 168 36.36%
2011 13.88 0.00% 37.49 0.00% 79.14 0.00% 98.57 0.00% 123.2 0.00%
2010 13.88 0.00% 37.49 0.00% 79.14 0.00% 98.57 0.00% 123.2 0.00%
2009 13.88 0.00% 37.49 0.00% 79.14 0.00% 98.57 0.00% 123.2 0.00%
2008 13.88 0.00% 37.49 0.00% 79.14 0.00% 98.57 0.00% 123.2 0.00%
2007 13.88 0.00% 37.49 0.00% 79.14 0.00% 98.57 0.00% 123.2 0.00%
2006 13.88 0.00% 37.49 0.00% 79.14 0.00% 98.57 0.00% 123.2 0.00%
2005 13.88 9.98% 37.49 10.01% 79.14 10.01% 98.57 10.00% 123.2 10.00%
2004 12.62 0.00% 34.08 0.00% 71.94 0.00% 89.61 0.00% 112 0.00%
2003 12.62 0.00% 34.08 0.00% 71.94 0.00% 89.61 0.00% 112 0.00%
2002 12.62 0.00% 34.08 0.00% 71.94 0.00% 89.61 0.00% 112 0.00%
2001 12.62 0.00% 34.08 0.00% 71.94 0.00% 89.61 0.00% 112 0.00%
2000 12.62 0.00% 34.08 0.00% 71.94 0.00% 89.61 0.00% 112 0.00%
Autobuses
Ano Menos 21 Prazas % De 21-50 Prazas % Mas 50 Prazas %
2016 124.95 0.00% 177.96 0.00% 222.45 0.00%
2015 124.95 0.00% 177.96 0.00% 222.45 0.00%
2014 124.95 0.00% 177.96 0.00% 222.45 0.00%
2013 124.95 0.00% 177.96 0.00% 222.45 0.00%
2012 124.95 36.36% 177.96 36.37% 222.45 36.36%
2011 91.63 0.00% 130.5 0.00% 163.13 0.00%
2010 91.63 0.00% 130.5 0.00% 163.13 0.00%
2009 91.63 0.00% 130.5 0.00% 163.13 0.00%
2008 91.63 0.00% 130.5 0.00% 163.13 0.00%
2007 91.63 0.00% 130.5 0.00% 163.13 0.00%
2006 91.63 0.00% 130.5 0.00% 163.13 0.00%
2005 91.63 10.00% 130.5 10.00% 163.13 10.00%
2004 83.3 0.00% 118.64 0.00% 148.3 0.00%
2003 83.3 0.00% 118.64 0.00% 148.3 0.00%
2002 83.3 0.00% 118.64 0.00% 148.3 0.00%
2001 83.3 0.00% 118.64 0.00% 148.3 0.00%
2000 83.3 0.00% 118.64 0.00% 148.3 0.00%
Camións
Ano -1000Kg CU % De 1000-2999 Kg CU % De 2999-9999 Kg CU % +9999Kg CU %
2016 63.42 0.00% 124.95 0.00% 177.96 0.00% 222.45 0.00%
2015 63.42 0.00% 124.95 0.00% 177.96 0.00% 222.45 0.00%
2014 63.42 0.00% 124.95 0.00% 177.96 0.00% 222.45 0.00%
2013 63.42 0.00% 124.95 0.00% 177.96 0.00% 222.45 0.00%
2012 63.42 36.36% 124.95 36.36% 177.96 36.37% 222.45 36.36%
2011 46.51 0.00% 91.63 0.00% 130.5 0.00% 163.13 0.00%
2010 46.51 0.00% 91.63 0.00% 130.5 0.00% 163.13 0.00%
2009 46.51 0.00% 91.63 0.00% 130.5 0.00% 163.13 0.00%
2008 46.51 0.00% 91.63 0.00% 130.5 0.00% 163.13 0.00%
2007 46.51 0.00% 91.63 0.00% 130.5 0.00% 163.13 0.00%
2006 46.51 0.00% 91.63 0.00% 130.5 0.00% 163.13 0.00%
2005 46.51 10.00% 91.63 10.00% 130.5 10.00% 163.13 10.00%
2004 42.28 0.00% 83.3 0.00% 118.64 0.00% 148.3 0.00%
2003 42.28 0.00% 83.3 0.00% 118.64 0.00% 148.3 0.00%
2002 42.28 0.00% 83.3 0.00% 118.64 0.00% 148.3 0.00%
2001 42.28 0.00% 83.3 0.00% 118.64 0.00% 148.3 0.00%
2000 42.28 0.00% 83.3 0.00% 118.64 0.00% 148.3 0.00%
Tractores
Ano Menos 16 CF % De 16-25 CF % Mas 25 CF %
2016 26.51 0.00% 41.66 0.00% 124.95 0.00%
2015 26.51 0.00% 41.66 0.00% 124.95 0.00%
2014 26.51 0.00% 41.66 0.00% 124.95 0.00%
2013 26.51 0.00% 41.66 0.00% 124.95 0.00%
2012 26.51 36.37% 41.66 36.41% 124.95 36.36%
2011 19.44 0.00% 30.54 0.00% 91.63 0.00%
2010 19.44 0.00% 30.54 0.00% 91.63 0.00%
2009 19.44 0.00% 30.54 0.00% 91.63 0.00%
2008 19.44 0.00% 30.54 0.00% 91.63 0.00%
2007 19.44 0.00% 30.54 0.00% 91.63 0.00%
2006 19.44 0.00% 30.54 0.00% 91.63 0.00%
2005 19.44 10.02% 30.54 9.97% 91.63 10.00%
2004 17.67 0.00% 27.77 0.00% 83.3 0.00%
2003 17.67 0.00% 27.77 0.00% 83.3 0.00%
2002 17.67 0.00% 27.77 0.00% 83.3 0.00%
2001 17.67 0.00% 27.77 0.00% 83.3 0.00%
2000 17.67 0.00% 27.77 0.00% 83.3 0.00%
Remolques
Ano 750-1000 Kg CU % 1000-2999 Kg CU % Mas 2999 Kg CU %
2016 26.51 0.00% 41.66 0.00% 124.95 0.00%
2015 26.51 0.00% 41.66 0.00% 124.95 0.00%
2014 26.51 0.00% 41.66 0.00% 124.95 0.00%
2013 26.51 0.00% 41.66 0.00% 124.95 0.00%
2012 26.51 36.37% 41.66 36.41% 124.95 36.36%
2011 19.44 0.00% 30.54 0.00% 91.63 0.00%
2010 19.44 0.00% 30.54 0.00% 91.63 0.00%
2009 19.44 0.00% 30.54 0.00% 91.63 0.00%
2008 19.44 0.00% 30.54 0.00% 91.63 0.00%
2007 19.44 0.00% 30.54 0.00% 91.63 0.00%
2006 19.44 0.00% 30.54 0.00% 91.63 0.00%
2005 19.44 10.02% 30.54 9.97% 91.63 10.00%
2004 17.67 0.00% 27.77 0.00% 83.3 0.00%
2003 17.67 0.00% 27.77 0.00% 83.3 0.00%
2002 17.67 0.00% 27.77 0.00% 83.3 0.00%
2001 17.67 0.00% 27.77 0.00% 83.3 0.00%
2000 17.67 0.00% 27.77 0.00% 83.3 0.00%
Ciclomotores
Ano Ciclomotores %
2016 6.63 0.00%
2015 6.63 0.00%
2014 6.63 0.00%
2013 6.63 0.00%
2012 6.63 36.42%
2011 4.86 0.00%
2010 4.86 0.00%
2009 4.86 0.00%
2008 4.86 0.00%
2007 4.86 0.00%
2006 4.86 0.00%
2005 4.86 9.95%
2004 4.42 0.00%
2003 4.42 0.00%
2002 4.42 0.00%
2001 4.42 0.00%
2000 4.42 0.00%
Motocicletas
Ano Hasta 125 C.C. % De 125-250 C.C. % De 250-500 C.C. % De 500-1000 C.C. % Máis 1000 C.C. %
2016 6.63 0.00% 11.36 0.00% 22.73 0.00% 45.44 0.00% 90.87 0.00%
2015 6.63 0.00% 11.36 0.00% 22.73 0.00% 45.44 0.00% 90.87 0.00%
2014 6.63 0.00% 11.36 0.00% 22.73 0.00% 45.44 0.00% 90.87 0.00%
2013 6.63 0.00% 11.36 0.00% 22.73 0.00% 45.44 0.00% 90.87 0.00%
2012 6.63 36.42% 11.36 36.37% 22.73 36.43% 45.44 36.37% 90.87 36.36%
2011 4.86 0.00% 8.33 0.00% 16.66 0.00% 33.32 0.00% 66.64 0.00%
2010 4.86 0.00% 8.33 0.00% 16.66 0.00% 33.32 0.00% 66.64 0.00%
2009 4.86 0.00% 8.33 0.00% 16.66 0.00% 33.32 0.00% 66.64 0.00%
2008 4.86 0.00% 8.33 0.00% 16.66 0.00% 33.32 0.00% 66.64 0.00%
2007 4.86 0.00% 8.33 0.00% 16.66 0.00% 33.32 0.00% 66.64 0.00%
2006 4.86 0.00% 8.33 0.00% 16.66 0.00% 33.32 0.00% 66.64 0.00%
2005 4.86 9.95% 8.33 10.04% 16.66 9.97% 33.32 10.00% 66.64 10.00%
2004 4.42 0.00% 7.57 0.00% 15.15 0.00% 30.29 0.00% 60.58 0.00%
2003 4.42 0.00% 7.57 0.00% 15.15 0.00% 30.29 0.00% 60.58 0.00%
2002 4.42 0.00% 7.57 0.00% 15.15 0.00% 30.29 0.00% 60.58 0.00%
2001 4.42 0.00% 7.57 0.00% 15.15 0.00% 30.29 0.00% 60.58 0.00%
2000 4.42 0.00% 7.57 0.00% 15.15 0.00% 30.29 0.00% 60.58 0.00%

Boqueixón – Impostos sobre bens inmobles (IBI)

Variacion anual IBI en Boqueixón
Ano Rev. Catastral T. Urbana % T. Rustica % Carat. Esp. %
2016 2002 0.44 0.00% 0.44 0.00% 1.3 0.00%
2015 2002 0.44 -12.00% 0.44 0.00% 1.3 0.00%
2014 1996 0.5 0.00% 0.44 0.00% 1.3 0.00%
2013 1996 0.5 13.64% 0.44 0.00% 1.3 0.00%
2012 1996 0.44 0.00% 0.44 33.33% 1.3 0.00%
2011 1996 0.44 0.00% 0.33 0.00% 1.3 0.00%
2010 1996 0.44 0.00% 0.33 0.00% 1.3 0.00%
2009 1996 0.44 0.00% 0.33 0.00% 1.3 0.00%
2008 1996 0.44 0.00% 0.33 0.00% 1.3 0.00%
2007 1996 0.44 0.00% 0.33 0.00% 1.3 0.00%
2006 2002 0.44 0.00% 0.33 0.00% 1.3 0.00%
2005 1996 0.44 10.00% 0.33 -49.23% 1.3 0.00%
2004 1996 0.4 0.00% 0.65 0.00% 1.3 0.00%
2003 1996 0.4 0.00% 0.65 0.00% 0 0.00%
2002 1996 0.4 0.00% 0.65 0.00% 0 0.00%
2001 1996 0.4 0.00% 0.65 0.00% 0 0.00%
2000 1996 0.4 0.00% 0.65 0.00% 0 0.00%

Concello de Boqueixón.Política de privacidade. Política de Cookies. Ferramentas de privacidade