Áreas Municipais

Manuel Fernández Munín

Alcalde

Responsabilízase de:

Secretaría municipal, asuntos protocolarios, relacións institucionais, relación coas comunidades residentes no exterior, promoción do concello, persoal, xestión económica e administrativa, control financeiro e orzamentario, xestión tributaria, xestión de obras públicas, ordenación urbanística, coordinación de investimentos en infraestrutura, vías e obras, vivenda e expropiacións.

Maria del Carmen Botana Cebeiro

Concelleira  e 1ª Tenente de Alcalde

Responsabilízase de:

Promoción cultural, políticas de educación e deportes,  xestión de axudas e subvencións, xestións dos locais socioculturais e infraestruturas deportivas.

Jesús Sanjuás Mera

Concelleiro e 2º Tenente de Alcalde

Responsabilízase de:

Programa de recollida do lixo, mantemento e limpeza de contedores, composteiros e reciclaxe, servizo de limpeza viaria, beirarrúas é areas recreativas. Programa de mantemento de pistas forestais, programa de rozas, programa de control e supervisión de consumos e subministracións eléctricas, revisión de contadores, programa de limpeza e mantemento de edificios públicos (colexio, instituto, centros de saúde, rede de centros socio – culturais, pavillóns polideportivos, ximnasio), programa de “fochas cero”, xestión do punto limpo, transporte metropolitano, abastecemento e saneamento, protección civil, seguridade cidadá, parques e xardíns, protección ambiental e defensa contra incendios.

Antonio González Barral

Concelleiro  e 3ª Tenente de Alcalde

Responsabilízase de:

Parques empresariais, comercio, protección o consumidos, feiras e promoción económica, implantación das novas tecnoloxías e dinamización tecnolóxica.

Ana María Seijo Mosquera

Concelleira

Responsabilízase de:

Atención á terceira idade, discapacitados e colectivos en risco de exclusión, coordinación dos programas de dependencia e cobertura das necesidades sociais básicas, políticas de igualdade social, coordinación CIM e políticas de igualdade de xénero.

Jesús José Santasmarinas Devesa

Concelleiro

Responsabilízase de:

Desenvolvemento rural, agricultura, gandería e montes, industrias derivadas destes sectores, concentracións parcelarias.

Alejandro Bermúdez Devesa

Concelleiro

Responsabilízase de:

Programas formativos e de desenvolvemento local, promoción turística, protección do patrimonio histórico e artístico.

Ana Isabel Alonso Taboada

Concelleira

Responsabilízase de:

Programas e políticas de xuventude e voluntariado xuvenil.

Concello de Boqueixón.Política de privacidade. Política de Cookies. Ferramentas de privacidade